okonomiyaki

japan  [2013]

nikon d600

50 mm f1,8

20 mm f2,8

  • Share
sorya [osaka]
still daylight [osaka]
into the cleft [tokyo]
dotombori no bosu [osaka]
little people [tokyo]
mambo de [osaka]
sei kun [tokyo]
onshitsu [tokyo]
manga no garden [kyoto]
shinto girl [kyoto]
orenji inari - ni [kyoto]
ise no dancer - ni [ise]
the (j) luncheon on the grass [tokyo]
takushi [tokyo]
o-ren no yoru [kyoto]
koko ni [kyoto]
hanbaiki area [osaka]
tomare [nara]
okonomiyaki neko [ise]
shiroi [tokyo]